Adast Financial Services

Adast Financial Services je nebankovní společnost, která působí na českém a mezinárodním finančním trhu. Společnost je zaměřená na podporu prodeje a financování produktů značky ADAST.

Adast Blue

Adast Blue s.r.o. se zabývá dodávkami zušlechťujících přísad do tekutých paliv, přednostně do motorové nafty, přestavbou benzinových a dieselových motorů na stlačený zemní plyn (CNG), odstraňováním ekologických zátěží.

ADAST ENGINEERING

Adast Engineering, s.r.o. je inženýrsko – dodavatelská společnost, která se orientujena vyšší typy dodávek pro skladování, výdej a technologie ropných produktů s určením pro majitele a provozovatele elektráren, skladů, čerpacích stanic a průmyslových areálů.

ADAST Systems

Společnost Adast Systems, a. s. je zaměřena na vývoj, výrobu a dodávky technologií a zařízení pro čerpání, měření a výdej kapalných a plynných paliv a na příslušenství čerpacích stanic, jakými jsou například kompresory a vysavače.